15 października, czyli Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Ten dzień przypomina nam, że na całym świecie żyje około 250 milionów osób z dysfunkcją wzroku, w tym około 1,5 miliona w Polsce. Choć liczby są ogromne to nadal nasza świadomość dotycząca życia osób słabowidzących i niewidomych jest bardzo mała. W tym szczególnym dniu powinniśmy uświadomić sobie, że ludzie z niepełnosprawnością wzroku są wśród nas, wystarczy dokładniej się rozejrzeć, i chcą żyć tak jak wszyscy. Sami tego dnia przypominają o swoich potrzebach oraz udowadniają, że świetnie sobie radzą z codziennymi trudnościami.

Cofając się do samego początku, odkryjemy, że początkowo święto nosiło nazwę Dzień Bezpiecznej Białej Laski i zostało proklamowane przez Kongres Stanów Zjednoczonych.  Ogłoszono je 15 października  1964 roku przez prezydenta Lyndona S. Johnsona. Kilka lat później, w 1969 roku w Kolombo na Cejlonie zorganizowano IV posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Federacji Niewidomych. Podczas jego obrad 15 października został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Białej Laski. Pierwsze obchody w skali globalnej zainicjowano już w 1970 roku. Uchwałę o europejskich obchodach podjęto na IV Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Unii Niewidomych, które odbyło się w Ustroniu w 1992. Rok później miały miejsce pierwsze oficjalne obchody w naszym kraju.

Symbolem osób niewidomych jest biała laska. Jej historia jest bardzo interesująca i sięga lat 20 XX wieku. W 1921 roku James Biggs – młody fotograf z Wielkiej Brytanii uległ wypadkowi i stracił wzrok. Fakt ten bardzo go załamał, jednak spotkał na swojej drodze niewidomego żołnierza, który pomógł mu odnaleźć się w nowej sytuacji. „Staraj się kultywować samodzielność. Wychodź sam z domu jak najczęściej. Jeśli będziesz chodził razem z innymi będziesz tracił nerwy.” Tak brzmiała jedna z rad, jaką otrzymał od wojskowego. Kierując się jego słowami, młody człowiek zaczął wychodzi z domu ze swoją laską, jednak szybko doszedł do wniosku, że jest ona mało zauważalna, przez co nie był zbyt bezpieczny poruszając się po ulicach i sam stwarzał zagrożenie. Wpadł więc na pomysł, żeby pomalować ją na biało. Jak się okazało był to strzał w dziesiątkę, który szybko zyskał zwolenników wśród osób niewidomych. 

W Stanach Zjednoczonych oprócz Międzynarodowego Dnia Białej Laski funkcjonuje inicjatywa, nazwana Blind Month. Przez cały październik członkowie Narodowej Federacji Niewidomych prowadzą w swoich lokalnych społecznościach różne działania np.: spacery z białą laską, pokazy filmowe, imprezy i spotkania towarzyskie.