Zgodnie z doniesieniami M. Buchnat, młodzież zapytana o ich stosunek wobec osób z niepełnosprawnością w większości deklaruje pozytywne postawy wobec nich. Ten stosunek zmienia się jednakże w znaczący sposób, gdy bierze się pod uwagę rodzaj niepełnosprawności. Najmniej akceptowane są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i chorzy psychicznie. Najbardziej akceptowane są osoby poruszające się na wózkach, osoby z dysfunkcjami wzroku i Głusi. Młodzież – mimo iż deklaruje zrozumienie dla idei integracji, za dogodne miejsce zamieszkania dla osób z niepełnosprawnością uznaje osobne osiedla. Wyniki te jednoznacznie wskazują na pogłębienie tematów związanych z niepełnosprawnością, inkluzją i integracją w grupie dzieci i dorastających.

Polski rynek wydawniczy obfituje w wiele wartościowych publikacji dla dzieci i młodzieży, które pozwalają młodemu czytelnikowi poznać bliżej rzeczywistość osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Obcowanie z tekstami literackimi może ułatwić najmłodszym zrozumienie treści wydających się odległe i niezrozumiałe.

Oddajemy w Państwa ręce zbiór, który ułatwi wybór książek dostosowanych do wieku młodego człowieka, jego konkretnych potrzeb i realizowanych wspólnie zagadnień. Każdorazowo oprócz opisu książki, rodzaju omawianej niepełnosprawności i wieku docelowego czytelnika umieszczono uwagi, które ułatwią dokonanie ostatecznego wyboru. Mamy nadzieję, że zbiór okażę się przydatny w wspólnym poszerzaniu wiedzy o niepełnosprawności.