Zarząd jest najważniejszym organem Fundacji, to jego członkowie decydują o działaniach Fundacji, reprezentują ją, a także dbają o to by wszystko działało sprawnie. Aktualnie członkami Zarządu są:

  • Ziemowit Gil – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Gil – Wiceprezes Zarządu