Zapraszamy do zapoznania się ze statutem Fundacji Edukacji Empatii Rozwoju „FEER”. Statut jest najważniejszym dokumentem regulującym działalność Fundacji- to on określa cele statutowe, ich realizację, a także sposób zarządzania.

Pobierz statut Fundacji