W związku z realizacją działań statutowych Fundacji oraz ciążących na Fundacji obowiązkach prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe. Ponizej publikujemy klauzule informacyjne oraz polityki prywatności (obowiązek wynika z art. 13 RODO).

 

Dane Administratora

Dane kontaktowe Administratora:

Fundacja Edukacji Empatii Rozwoju „FEER”

ul. Barbackiego 28/18, 33-300 Nowy Sącz

NIP: 7343570539 KRS: 0000779821 

Telefon: 578 599 703, email: kontakt@feer.org.pl