Sciana papieru

Niedawno informowaliśmy o zawieszeniu warsztatów “Osoby niepełnosprawne i My” do końca roku szkolnego 2020/2021. Od jakiegoś czasu pracujemy nad alternatywną formą naszych zajęć. W ramach projektu “Biblioteka Wrażliwego Czytelnika” tworzymy 30-minutowe filmiki poświęcone różnym kwestią związanym z niepełnosprawnością. Poruszymy między innymi temat stereotypów czy kultury osób Głuchych. Każdy będzie podzielony na 3 części:

  • teortyczną – krótki wykład na dany temat przeprowadzony przez osobę z Fundacji
  • pokazową – prezentacja danej umiejętności, przydatnej podczas kontaktu z osobą niepełnosprawną lub wykorzystywanych przez te osoby pomocy.
  • praktyczną – zadanie do wykonania w klasie lub grupie. Wynikiem zadania będzie można podzielić się na facebookowej grupie BWC.

Materiały będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich osób zainteresowanych na specjalnej stronie internetowej oraz wspomnianej wyżej grupie, a 1 film jest planowany na ostatni tydzień listopada.

Autor:
Osoba publikująca: Ziemowit Gil
Czas publikacji: 09.11.2020 20:00