Czas oczekiwania na wyniki dobiegł końca. Wszystkie nadesłane prace były niezwykle interesujące, a ich autorzy wykazali się niespotykaną wrażliwością. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom. Nasze szacowne Jury wiele godzin obradowało nad wynikami. Przypomnijmy skład naszej komisji:

Ziemowit Gil – prezes Fundacji FEER, osoba z niepełnosprawnością. Ukończył tyfloinformatykę, grafikę komputerową oraz projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych.

Joanna Białota – absolwentka pedagogiki specjalnej o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Nieustannie rozwija swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Na co dzień pracuje w jednym z podkrakowskich przedszkoli. Prywatnie interesuje się zwierzętami oraz ciekawą literaturą.

Julia Szklanny – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego, jak również pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny oraz socjoterapeutą. W wolnych chwilach lubi chodzić do teatru, czytać książki i wyjeżdżać nad polskie morze. Angażuje się także w różnego rodzaju działalność wolontariacką.

Ostatecznie, nagrody otrzymały trzy pracę, które wyróżniły się wśród innych kreatywnością, wyjątkową fabułą, poprawnością i świadomym sposobem kreowania emocjonalnego odbioru treści.

I MIEJSCE – Maurycy Antoni WolnyI

II MIEJSCE – Alicja Sperling

III MIEJSCE -Alicja Folcik

Serdecznie gratulujemy!

Autor:
Osoba publikująca: Gabriela Początek
Czas publikacji: 15.02.2021 12:27